Si Lupito at and Barrio Sirkero

Rowald Almazar

Si Lupito, isang bagong-salta sa Barrio Sirkero, ay umiibig kay Sela, ang anak ng pinuno ng barrio na si Tata Ador. Upang mapatunayan ni Lupito na karapat-dapat siya para sa pagmamahal ni Sela, kailangan niyang mapagtagumpayan ang mga gawaing inihanda ni Tata Ador. Matatapos kaya ni Lupito ang mga ito para sa kaniyang minamahal?

For windows users, make sure your computer has an ePub reader application installed before downloading an ebook. Click here if you would like to download a free application that you can use.

Recommended For You

Safe Space A Kids Guide to Data Privacy

Gigo Alampay

THE ROCKING HORSE

Becky Bravo

THE ROCKING HORSE - Fil

Becky Bravo

SI PONYANG AT ANG LIHIM NG KUWEBA - English

Melvin B. Atole

SI PONYANG AT ANG LIHIM NG KUWEBA

Melvin B. Atole

Si Lupito at and Barrio Sirkero

Rowald Almazar

Lupito and the Circus Village

Rowald Almazar

MESSAGE IN THE SAND

Charmaine Aserappa

Ang Anghel ng Santa Ana

Josephine De Dios

Knights of Art

Amy Steedman

The Letters of Robert Louis Stevenson Vol.1

Robert Louis Stevenson

The Importance of Being Earnest

Oscar Wilde

The King James Bible

Anonymous

Romeo and Juliet

William Shakespeare

Macbeth

William Shakespeare

Julius Caesar

William Shakespeare

Hamlet

William Shakespeare