SI PONYANG AT ANG LIHIM NG KUWEBA

Melvin B. Atole

Nagtataka si Potpot kung bakit laging kumakaripas ang kaibigang si Ponyang pagkatapos ng klase. “Saan kaya siya nagmamadaling pumunta?” pagtataka ni Potpot. Isang araw, sinundan niya si Ponyang patungo sa isang kuweba, kung saan maraming bagong tuklas ang naghihintay.

For windows users, make sure your computer has an ePub reader application installed before downloading an ebook. Click here if you would like to download a free application that you can use.

Recommended For You

Safe Space A Kids Guide to Data Privacy

Gigo Alampay

THE ROCKING HORSE

Becky Bravo

THE ROCKING HORSE - Fil

Becky Bravo

SI PONYANG AT ANG LIHIM NG KUWEBA - English

Melvin B. Atole

SI PONYANG AT ANG LIHIM NG KUWEBA

Melvin B. Atole

Si Lupito at and Barrio Sirkero

Rowald Almazar

Lupito and the Circus Village

Rowald Almazar

MESSAGE IN THE SAND

Charmaine Aserappa

Ang Anghel ng Santa Ana

Josephine De Dios

The Complete Grimm's Fairy Tales

The Brothers Grimm; Translators Edgar Taylor and Marian Edwardes

Favorite Fairy Tales

Arranged by Logan Marshall

The Tales of Mother Goose

Charles Perrault

The Children of Odin

Padraic Colum

The Story of the Amulet

E. Nesbit

Knights of Art

Amy Steedman

The Letters of Robert Louis Stevenson Vol.1

Robert Louis Stevenson

John Barleycorn

Jack London

Fantastic Fables

Ambrose Bierce